Onze werking

Algemeen

Wij zijn een scoutsgroep voor kinderen met een metale en/of fysieke beperking. Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, hier maken wij geen uitzonderingen op. 

Wij hebben elke 14 dagen op zondag activiteit van 14.00 tot 17.00 in de lokalen en op het terrein van scouts Poolster. Indien onze activiteit op verplaatsing is, worden de ouders hier ruim van tevoren over ingelicht.

Takken

Bij de aanvang van scoutsjaar 2017 - 2018 hebben wij ervoor gekozen om af te stappen van ons voormalige systeem, waarbij er in één groep gespeeld werd. Onze groep groeide enorm in ledenaantal en aangezien wij voldoende op de mogelijkheden van onze leden willen inspelen, zijn wij overgestapt op een takkensysteem. Dit is rechtlijnig met waar Scouts en Gidsen Vlaanderen naar streeft voor akabegroepen. 

Om verschillende redenen zijn wij overgeschakeld, maar vooral in het belang van de leden. Dat blijft onze nummer 1 prioriteit. 

Meer informatie over onze takwerking, vindt u onder 'Takken' in de menubalk.

Inschrijvingen en wachtlijsten

Leden die reeds lid waren bij onze werking krijgen telkens voorrang om zich voor het volgende scoutsjaar in te schrijven, eveneens als hun broers of zussen. Na de hoeveelheid inschrijvingen van deze 'basisgroep' kunnen wij als scoutsgroep bekijken hoeveel extra inschrijvingen wij kunnen toelaten.  Wij hopen telkens dat we voor iedereen een plaatsje hebben, maar dit is afhangend van de hoeveelheid leiding die we op dat moment hebben. Voor elke leiding mogen er namelijk 3 leden ingeschreven worden. 

Aangezien wij in takken werken, kiezen wij ervoor om een wachtlijst per tak te hanteren. Dat houdt in dat er op sommige momenten wel een plaatsje kan zijn bij de kapoenen, maar niet bij de givers. Wij baseren ons voor deze wachtlijst op het aantal leiding dat per tak staat. Als er bij de Givers 5 leiding staan, kunnen er dat scoutsjaar dus maximum 15 kinderen in deze tak zitten. Op die manier voorkomen wij dat als we op verplaatsing gaan, onze 1 op 3 regel overschreden wordt en wij niet kunnen instaan voor de veiligheid van alle leden.

Scoutsjaar 2019 - 2020 starten wij met 18 leid(st)ers, wat ons toelaat om maximum 54 kinderen als lid in te schrijven. Door de wachtlijsten per tak kan dit aantal variëren. Wij kunnen ook opteren om minder leden aan te nemen, wanneer wij als leidingsploeg denken dat we anders niet meer de veiligheid en/of het plezier van alle leden kunnen garanderen.

Kamp en ledenweekend

Ieder scoutsjaar gaan wij op ledenweekend en sluiten wij het jaar af met een prachtig kamp in juli. In tegenstelling tot andere scoutsgroepen waar ze op tentenkamp gaan, kiezen wij ervoor om op kamp in een gebouw te gaan, aangepast aan de noden van onze leden. Aangezien in een gebouw het aantal slaapplaatsen beperkt is, kiezen wij ervoor om de leden die tijdens het scoutsjaar het meest op onze activiteiten waren, voorrang te geven om mee te gaan.
Door deze regel in te voeren, kunnen wij garanderen dat we de leden die meegaan voldoende kennen om ze goed te kunnen ondersteunen gedurende het kamp en weekend.

Hoe vaker een lid dus komt, hoe groter de kans dat hij/zij mee kan gaan op kamp of weekend. Natuurlijk proberen we ervoor te zorgen om voldoende plaatsen te voorzien dat iedereen mee kan, maar tijdens jaren dat we een grote ledeninstroom hebben, kan het zijn dat de kampplaats te beperkt is, aangezien deze meer dan een jaar van tevoren al geboekt wordt.

Nota

Wij zijn een scoutsgroep, wij zorgen dus niet enkel voor tijdverdrijf, maar we streven ernaar dezelfde scoutsactiviteiten te organiseren als een scouts voor kinderen zonder een beperking. Pleinspelen, tochten, ravotten en dergelijke zijn ons dus niet vreemd. Wij voorzien geen één-op-éénbegeleiding, maar doen onze uiterste best om elk lid mee te laten draaien met onze groep, door in te spelen op hun specifieke noden. Het plezier van de leden is onze prioriteit.

Onze leiding zijn allen vrijwilligers, die zich volledig willen engageren om elke keer weer een toffe activiteit in elkaar te steken. Dit wil ook zeggen dat niet elke leiding een opleiding tot verzorger of pedagoog heeft gehad. We kunnen natuurlijk wel putten uit onze eerdere ervaringen.

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de (groeps)leiding.

Groetjes,

De hele leidingsploeg                  

                                             

Je kan ons vinden in een reportage van OnsTv:
http://www.plattelandstv.be/video/onstv-januari-2017