Over ons

Algemeen

Wij zijn een scoutsgroep voor kinderen van 6 tot 25 jaar met een metale en/of fysieke beperking. Wij hebben elke 14 dagen op zondag activiteit van 14.00 tot 17.00 in de lokalen en op het terrein van scouts Poolster. Indien onze activiteit op verplaatsing is, worden de ouders hier ruim van tevoren over ingelicht. 

Wij zijn een scoutsgroep, wij zorgen dus niet enkel voor tijdverdrijf, maar we streven ernaar dezelfde scoutsactiviteiten te organiseren als een scouts voor kinderen zonder een beperking. Pleinspelen, tochten, ravotten... zijn ons dus niet vreemd. Wij passen ons aan, aan de specifieke noden van je kind. Het plezier van de leden is onze prioriteit. Onze leiding zijn allen vrijwilligers, die zich volledig willen engageren om elke keer weer een toffe activiteit in elkaar te steken. Dit wil ook zeggen dat niet elke leiding een opleiding tot verzorger of pedagoog heeft gehad. Al doende leert men, dus zal de ervaren leiding zeker hun kennis delen. Wanneer het nodig is, voorzien we vormingen om onze leidingsploeg kennis bij te brengen die ze kunnen gebruiken bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. 

Takkenwerking

Bij de aanvang van scoutsjaar 2017 - 2018 hebben wij ervoor gekozen om af te stappen van ons voormalige systeem, waarbij er in één groep gespeeld werd. Onze groep groeide enorm in ledenaantal dus zijn wij overgestapt op een takkensysteem. Zo konden we nog beter inspelen op de noden van de kinderen en jongeren. Meer informatie over onze takwerking, vindt u onder 'Takken' in de menubalk.

Inschrijvingen en onze wachtlijst

Leden die reeds lid waren bij onze werking krijgen telkens voorrang om zich voor het volgende scoutsjaar in te schrijven. Na het bekijken van het aantal inschrijvingen van deze 'basisgroep' kunnen wij als scoutsgroep bekijken hoeveel extra inschrijvingen wij kunnen toelaten. Het aantal extra inschrijvingen zal steeds afhangen van het aantal leiding binnen onze groep. We willen goed voor onze leden kunnen, dus hebben we ervoor gekozen om een telling te respecteren van 2 kawellen per leiding en 3 givers per leiding. Indien er plaats is voor nieuwe leden gelden volgende voorrangsregels: We houden rekening met eventuele broers of zussen die zich willen inschrijven. We werken met een wachtlijst per tak. We rekenen dus per tak uit hoeveel leden er ingeschreven kunnen worden. Het kan dus zijn dat er momenten zijn waarop er een plaats is bij de kawellen, maar niet bij de givers. Indien je interesse hebt, informeer dan zeker of er plaats vrij is of laat je kind alvast op de wachtlijst plaatsen. Wij contacteren je dan vanaf het moment wij plaats hebben voor jouw zoon/dochter. 

In het scoutsjaar 2022 - 2023 starten we met 10 leiding. We hebben momenteel 5 kawellenleiding en 5 giverleiding. Hieronder valt ook de groepsleiding (2). Dit wil zeggen dat we maximaal 10 kawellen en 15 givers kunnen inschrijven. Wanneer we vinden dat we de veiligheid van de leden niet meer kunnen garanderen, kunnen we beslissen om dit ledenaantal aan te passen. Indien hier vragen over zijn, mag u altijd even de groepsleiding aanspreken.

Kamp en ledenweekend

Ieder scoutsjaar gaan wij op ledenweekend en sluiten wij het jaar af met een prachtig kamp in juli. In tegenstelling tot andere scoutsgroepen, waar ze op tentenkamp gaan, kiezen wij ervoor om op kamp te gaan in een gebouw. We zorgen ervoor dat het gebouw aangepast is aan de noden van onze leden. Aangezien in een gebouw het aantal slaapplaatsen beperkt is, kiezen wij ervoor om de leden die tijdens het scoutsjaar het meest op onze activiteiten waren, voorrang te geven om mee te gaan. Door deze regel in te voeren, kunnen wij garanderen dat we de leden die meegaan voldoende kennen om ze goed te kunnen ondersteunen gedurende het kamp en weekend. Hoe vaker een lid dus komt, hoe groter de kans dat hij/zij mee kan gaan op kamp of weekend. Natuurlijk proberen we ervoor te zorgen om voldoende plaatsen te voorzien dat iedereen mee kan.  Bij een grote ledeninstroom kan het zijn dat de kampplaats te beperkt is, aangezien deze meer dan een jaar van tevoren geboekt wordt.

Tot slot

Wij hopen jullie alvast heel wat informatie rijker te maken met onze website.
Zijn er toch nog vragen, kan u altijd terecht bij de (groeps)leiding. 

Akatastische groetjes!
De gehele leidingsploeg