Over ons

Algemeen

Wij zijn een scoutsgroep voor kinderen van 6 tot 25 jaar met een metale en/of fysieke beperking. Wij hebben elke 14 dagen op zondag activiteit van 14.00 tot 17.00 in de lokalen en op het terrein van scouts Poolster. Indien onze activiteit op verplaatsing is, worden de ouders hier ruim van tevoren over ingelicht. 

Wij zijn een scoutsgroep, wij zorgen dus niet enkel voor tijdverdrijf, maar we streven ernaar dezelfde scoutsactiviteiten te organiseren als een scouts voor kinderen zonder een beperking. Pleinspelen, tochten, ravotten... zijn ons dus niet vreemd. Wij passen ons aan, aan de specifieke noden van je kind. Het plezier van de leden is onze prioriteit. Onze leiding zijn allen vrijwilligers, die zich volledig willen engageren om elke keer weer een toffe activiteit in elkaar te steken. Dit wil ook zeggen dat niet elke leiding een opleiding tot verzorger of pedagoog heeft gehad. Al doende leert men, dus zal de ervaren leiding zeker hun kennis delen. Wanneer het nodig is, voorzien we vormingen om onze leidingsploeg kennis bij te brengen die ze kunnen gebruiken bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. 

Takkenwerking

Vanaf het scoutsjaar 2023-2024 verkiezen we ervoor om van onze takkenwerking af te stappen. We zullen voortaan in één groep spelen omwille van een kleiner leiding- en ledenaantal. Uiteraard zullen we blijven inspelen op de noden van de kinderen en de jongeren. We zullen voldoende differentiatie in onze spelen voorzien en uitdagingen geven aan de kinderen en jongeren die dat nodig hebben. We hebben op kamp gezien dat onze kawellen en onze givers erg goed samenspelen en elkaar helpen waar nodig.
Onze leiding ziet het nieuwe scoutsjaar al helemaal goedkomen. Wil jij wat meer weten over de leiding? Ga dan naar 'leiding' in de menubalk.

Inschrijvingen en onze wachtlijst

Leden die reeds lid waren bij onze werking in het vorige scoutsjaar krijgen telkens voorrang om zich voor het volgende scoutsjaar in te schrijven. Na het bekijken van het aantal inschrijvingen van deze 'basisgroep' kunnen wij als scoutsgroep bekijken hoeveel extra inschrijvingen wij kunnen toelaten. Het aantal extra inschrijvingen zal steeds afhangen van het aantal leiding binnen onze groep. We willen goed voor onze leden kunnen zorgen, dus hebben we ervoor gekozen om een telling te respecteren van 3 leden per leiding. Van zodra er nieuwe leiding toekomt in onze werking, kunnen we dus kinderen of jongeren van onze wachtlijst contacteren. Wil jij leiding worden? Dan help je meteen onze wachtlijst te verkleinen. Indien er plaats is voor nieuwe leden gelden volgende voorrangsregels: Kinderen of jongeren die ooit al in onze werking hebben gezeten, krijgen voorang. We houden nadien rekening met eventuele broers of zussen die zich willen inschrijven. Van zodra deze voorrangsregels zijn ingevuld, contacteren we de mensen die bovenaan de wachtlijst staan. Indien je interesse hebt, laat je kind alvast op de wachtlijst plaatsen. Wij contacteren je dan vanaf het moment wij plaats hebben voor jouw zoon/dochter. 

In het scoutsjaar 2023 - 2024 starten we met 6 leiding. Dit wil zeggen dat we maximaal 18 leden kunnen inschrijven. Momenteel telt onze 'basisgroep' 23 leden. We willen deze leden hun plaats in het nieuwe scoutsjaar verzekeren. Wanneer we vinden dat we de veiligheid van de leden niet meer kunnen garanderen, kunnen we beslissen om dit ledenaantal aan te passen. Onze zoektocht naar leiding blijft voortbestaan. Het tekort aan leiding zullen we opvangen dankzij de ondersteuning van oud-leiding en leiding van andere scoutsgroepen. Indien hier vragen over zijn, mag u altijd even de groepsleiding aanspreken.

Kamp en ledenweekend

Ieder scoutsjaar gaan wij op ledenweekend en sluiten wij het jaar af met een prachtig kamp in juli. In tegenstelling tot andere scoutsgroepen, waar ze op tentenkamp gaan, kiezen wij ervoor om op kamp te gaan in een gebouw. We zorgen ervoor dat het gebouw aangepast is aan de noden van onze leden. Aangezien in een gebouw het aantal slaapplaatsen beperkt is, kiezen wij ervoor om de leden die tijdens het scoutsjaar het meest op onze activiteiten waren, voorrang te geven om mee te gaan. Door deze regel in te voeren, kunnen wij garanderen dat we de leden die meegaan voldoende kennen om ze goed te kunnen ondersteunen gedurende het kamp en weekend. Hoe vaker een lid dus komt, hoe groter de kans dat hij/zij mee kan gaan op kamp of weekend. Natuurlijk proberen we ervoor te zorgen om voldoende plaatsen te voorzien dat iedereen mee kan.  Bij een grote ledeninstroom kan het zijn dat de kampplaats te beperkt is, aangezien deze meer dan een jaar van tevoren geboekt wordt.

Tot slot

Wij hopen jullie alvast heel wat informatie rijker te maken met onze website.
Zijn er toch nog vragen, kan u altijd terecht bij de (groeps)leiding. 

Akatastische groetjes!
De gehele leidingsploeg