Verhuur

Snoezelkoffer

                  

Prijs
€25/week

Waarborg
€ 250 op voorhand te betalen:
Cash betalen of storten op volgend rekeningnummer: BE65 7330 1886 3496 met vermelding snoezelkoffer + naam.
De waarborg krijgt u na gebruik van de snoezelkoffer terug, indien deze nog volledig in orde is. 

Info
Snoezelen is een samenstelling van de woorden ‘snuffelen’ en ‘doezelen’.
Met snuffelen bedoelen we actief bezig zijn, zoeken en doorzoeken. De klemtoon ligt hier dus op het opdoen van zintuigelijke ervaringen.
Met doezelen bedoelen we de rustgevende activiteit, het dommelen en het soezen. De klemtoon ligt hier op de rustige, aangename en ontspannen sfeer van de activiteit.

Onze koffer komt tegemoet aan al deze eisen. Het brengt rust bij jong en oud en garandeert een unieke ervaring.

Contact
 Info@akabediest.be
  Linde: +32 489 71 71 51


Benieuwd wat er in de koffer zit? Klik erop om het te weten te komen!

                              Afbeeldingsresultaat voor patrouillekoffer